3  แชมป์  กับ  2  รองแชมป์

แชมป์แรก  ชนะเลิศกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ระดับ   สพท.น่าน  เขต 1

แชมป์ที่  2  ชนะเลิศกีฬาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งระดับจังหวัดน่าน

รองแชมป์แรก  รองชนะเลิศอันดับ  1  กีฬาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี  2553  ระดับภาคเหนือ

แชมป์ที่  3  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษารุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี  ระดับจังหวัดน่าน

รองแชมป์ที่  2  รองชนะเลิศอันดับ  1   กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  32

ระดับเขต  5  ภาคเหนือ  สนามกีฬา  จ.แพร่

 

Advertisements