ข้อสอบ O NET สุขศึกษา ปี 51-52

ข้อสอบสุขศึกษาเด็ก

m6-art-2551

โอเน็ต 51

Advertisements

ข้อทดสอบ สุขะ & พละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ex401

ex402

ex403

ex404

ex405

ex406

ex407

ex408

ans401

ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ex501

ex502

ex503

ex504

ex505

ex506

ex507

ex508

ans501

ข้อสอบสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ex601

ex602

ex603

ex604

ex605

ex606

ex607

ans601

ผลงานนักกีฬาเปตองราชานุบาล จ.น่าน

3  แชมป์  กับ  2  รองแชมป์

แชมป์แรก  ชนะเลิศกีฬานักเรียนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  ระดับ   สพท.น่าน  เขต 1

แชมป์ที่  2  ชนะเลิศกีฬาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งระดับจังหวัดน่าน

รองแชมป์แรก  รองชนะเลิศอันดับ  1  กีฬาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ปี  2553  ระดับภาคเหนือ

แชมป์ที่  3  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษารุ่นอายุไม่เกิน 18  ปี  ระดับจังหวัดน่าน

รองแชมป์ที่  2  รองชนะเลิศอันดับ  1   กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่  32

ระดับเขต  5  ภาคเหนือ  สนามกีฬา  จ.แพร่

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!